Акция

Зарегистрироваться

Имя :
E-mail:
Телефон:
Сообщение:

 

Офіційні правила участі в рекламній акції

 

1. Замовник та Організатор Акції

 

1.1. Замовником та організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛФОРД УКРАЇНА», місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул. Р. Окіпної, 9, ідентифікаційний код 31307923, надалі – Організатор.

 

 1. Мета проведення Акції

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, привернення уваги до цієї продукції та підвищення попиту споживачів.

3. Учасники Акції

 

3.1. До участі в Акції запрошуються усі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, у тому числі, але не включно, спеціалісті та фахівці (лікарі, косметологи) у області косметології, дерматології та естетичної медицини, фізичні особи – підприємці (далі – Учасники).

3.2. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 • власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції.

3.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 1. Період проведення Акції

 

4.1. Акція триватиме з «01» березня 2016 року по «27» травня 2016 року включно.

4.2. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення Правил на увесь Період проведення Акції на сайті: http://saksky.ru

 

 1. Територія проведення Акції

 

Акція проводиться на всій території України.

 

 1. Акційна продукція

 

В Акції приймає участь вся продукція Організатора, яка зазначена у прайс-листі Організатора, який діє на момент проведення Акції, та яка є у наявності на складі на момент проведення Акції (надалі – Продукція).

 

 1. Умови прийняття участі в Акції

 

7.1. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:

 • зареєструватися на сайті http://saksky.ru, де обов’язково вказати контактну адресу, прізвище та ім’я, номер контактного телефону для необхідного зв’язку або за номером телефону ___________ . Дзвінки приймаються щодня з 10:00 до 17:00 годин, крім вихідних, неробочих та святкових днів. Дзвінки з будь-яких телефонів сплачуються згідно з тарифами відповідного оператора зв’язку;
 • придбати щомісяця протягом Періоду проведення Акції Продукцію на суму, що дорівнює гривневому еквіваленту 2000,00 (дві тисячі) євро у календарний місяць, при цьому розрахунок за Продукцію здійснюється виключно в національній валюті — гривні за комерційним банківським курсом на день проведення платежу за наступними банківськими реквізитами: ______________________________________

________________________________________________________________________;

 • надати Організатору підтвердження оплати Продукції, при цьому датою оплати Продукції вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організатора Акції. Саме ця дата береться до уваги Організатором при визначенні одержувачів Подарунку.

7.2. Загальний об’єм закупівлі Продукції повинен складати гривневий еквівалент 6000,00 (шість тисяч) євро за весь Період проведення Акції, при цьому розрахунок за Продукцію здійснюється виключно в національній валюті — гривні за комерційним банківським курсом на день проведення платежу.

7.3. Організатор Акції має право відмовити в участі в Акції особі, що невірно, або не повністю надала інформацію, що зазначена у цих Правилах, або надала недостовірну інформацію, що визначена в цих Правилах, або грошові кошти від Учасника не були зараховані на поточний рахунок Організатора, або були зараховані із запізненням, що не залежить від Організатора.

 

 1. Подарунок Акції

 

8.1. Учасники мають шанс отримати наступний подарунок: поїздка до Санкт-Петербургу, РФ на одну особу на міжнародний конгрес за темою ___________ (надалі – Подарунок). Всього: 10 (десять) Подарунків. Точна дата поїздки, кількість днів, назва та клас готелю будуть додатково визначені Організатором та оскарженню не підлягають.

 

 1. Порядок прийняття участі в Акції та отримання Подарунка.

 

9.1. Перші 10 (десять) Учасників, від кого Організатор Акції отримав грошову суму, яка зазначена у п. 7.2. цих Правилах, становляться одержувачами Подарунку. При цьому береться до уваги дата та час зарахування грошових коштів від Учасника на поточний рахунок Організатора, а також щомісячні об’єми закупівлі Продукції. При визначенні одержувачів Подарунку Організатором приймається рішення та складається відповідний протокол.

9.2. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати визначення одержувачів Подарунку, Організатор зв’язується з ним за координатами, що зазначені на сайті Організатора або вказані працівнику за відповідним номером телефоном, з проханням надати документи, необхідні для оформлення отримання Подарунку, а саме:

— копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою);

— копію закордонного паспорту;

— копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера.

9.3. Одержувач Подарунку повинен з’явитись до офісу Організатора, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 9, не пізніше 2 робочих днів з дати повідомлення від Організатора про те, що він став одержувачем Подарунку. Одержувач Подарунку повинен мати при собі чинний паспорт громадянина України, чинний закордонний паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Відмова від надання зазначених документів, або надання їх пізніше вказаного терміну, або за відсутності чинного закордонного паспорту позбавляє одержувача Подарунка права на отримання його.

9.4. У випадку, якщо зв’язатися з одержувачем Подарунку за координатами, що зазначені ним неможливо, або у разі відмови одержувача Подарунку підписати Акт прийому-передачі Подарунку, або сам одержувач Подарунку відмовився від Подарунку, або відмовився від надання необхідних документів та/або не надав документи протягом 2 (двох) робочих днів з дати повідомлення про отримання Подарунку, але не пізніше «01» червня 2016 року, вважається, що такий одержувач Подарунку втратив право на Подарунок.

9.5. Одержувач Подарунку не може передавати права на отримання Подарунку іншим особам.

9.6. У випадку, якщо Учасник Акції, за певними причинами не залежними від Організатора, не має можливості одержати Подарунок, він не має права на одержання будь-якої компенсації.

9.7. Організатор не відшкодовує одержувачу Подарунку вартість будь-яких витрат пов’язаних з отриманням Подарунку, у тому числі вартість проїзду до м. Києва, проживання та харчування у м. Києві.

9.8. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Акції, якщо прізвище та / або телефон Учасника Акції вказані ним неправильно. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

9.9. У разі неможливості або відмови Учасника Акції отримати Подарунок Організатор має право розпорядитися цим Подарунком на власний розсуд.

 

 1. Інформування Учасників Акції.

 

10.1. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення Правил на увесь Період проведення Акції на сайті http://saksky.ru

 

 1. Надання інформації

 

11.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення Акції згідно з офіційними правилами підготовки статистичної інформації тощо. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

11.2. Учасник Акції надає згоду на отримання на його телефон, адресу новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора в майбутньому. Прізвище та ім’я одержувача Подарунку може бути опубліковано на сайті Організатора та у соціальних мережах, на що одержувач Подарунку надає Організатору на це згоду без будь-якої компенсації.

 

 1. Інші умови

 

12.1. Подарунок не має грошового еквівалента і обміну та поверненню не підлягає.

12.2. Претензії щодо Подарунку Організатором не приймаються та не розглядаються.

12.3. Всі Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.

12.4. Всі результати Акції та / або рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників та одержувачів Подарунку.

12.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та оскарженню не підлягає.

12.6. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку після їх одержання Учасником.

12.7. Організатор здійснює виконання податкових зобов’язань відповідно до законодавства України.

12.8. Організатор не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки банківських установ, операторів телефонного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, пошти; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.

12.9. Організатор і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надання Подарунка Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані невірно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому такий Учасник втрачає право на одержання Подарунку.

12.10. Організатор Акції у будь-який момент має право відмінити проведення Акції, при цьому не несе ніякої відповідальності за таке рішення.

12.11. Організатор і пов’язані з Акцією особи Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, прав на одержання Подарунка. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.

12.12. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в дані Правила, в тому числі змінювати строки дії Акції, з обов’язковим їх розміщенням на сайті.

12.13. Відповідальність за забезпечення туристичними послугами в повному обсязі, що включає в себе надання інформації про подорож, про права та обов’язки одержувачів Подарунку під час подорожі, про межі відповідальності туристичного агентства (оператора) перед одержувачами Подарунку, про правила безпеки і поведінки за маршрутом поїздки та в країні перебування, про правила перетину державного кордону та оформлення документів для виїзду за кордон, а також про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів несе туристичне агентство (оператор).